Úrkúti Faluvédő és Kulturális Egyesület


Úrkút 2247 fős (2000. évben) település Veszprém megyében. Lakóinak több, mint egyharmada német nemzetiségű. Ajka és Veszprém között a Déli-Bakony egyik völgyében, a Kabhegy északi oldalán terül el, 400 m-rel a tengerszint felett.

Természeti környezete ideálissá teszi a falusi turizmus kialakítására. A falu nevezetessége is természeti szépséghez kötődik. A mangánérc külfejtéses bányászata után visszamaradt mészkő egyenetlen felszíne, Úrkút-csárdahegyi őskarszt néven 1951 óta védett országos jelentőségű természetvédelmi terület.

A fent leírt értékek megőrzésére, kiterjesztésére, valamint az önkormányzat munkájának segítésére 1994. január 30-án megalakult az “Úrkúti Faluvédő és Kulturális Egyesület”.

Tagjai: A közösségért tenni akaró helybéliek.

Célja:

  • a nemzetiségi hagyományok ápolása,
  • a kulturált szórakozás lehetőségeinek megteremtése,
  • a természeti környezet védelme, ápolása,
  • az egészséges életmód elősegítése,
  • a községi turizmus kialakítása, ismeretterjesztés,
  • kulturális tevékenység,
  • kulturális örökség-megóvás és a sport támogatása.

1994 - 1999 eredményei:

Falu TV adásának beindítása, első Úrkúti Napok és a Kihívás Napi programok szervezése, végzése. Az egyesület tagjai szervezésében került sor több ízben a község nagytakarítására, örökzöld növények telepítésére (pl. tuja ültetésre).

Tájékozódási verseny megszervezése, lebonyolítása, tájékozódási ismeretek átadása. A Nemzetiségi Asszonykórus működésének támogatása is része volt az egyesület tevékenységének.

Az úrkúti Falu TV-n keresztül, valamint az egyesület önkormányzati tagjai révén a tervek, és elképzelések folyamatos kifejezésre juttatása.

2000-től az egyesület közhasznú szervezetként működik. A helyi Falugyűjteményt a Pro Renovanda Hungarae Alapítvány 50 000 Ft-os támogatásával felújítottuk.

Helységünk határainál üdvözlő táblákat helyeztünk el. Az előző évekhez hasonlóan részt vettünk a természetvédelmi terület tisztításában, csinosításában. Beindítottuk a falusi turizmust. Elkezdtük az adatok gyűjtését községünk történelmét, ipari- mezőgazdasági múltját és jelenét, földrajzi és földtani helyzetét, biológiai környezetét, hagyományait, az itt élő emberek életét bemutató könyvhöz.

A 2001. év pályázatok írásával kezdődött, valamint szórólapok terjesztése révén a községben lakó dolgozókhoz felhívást intéztünk, amely szerint az éves adójuk 1 %-ának az egyesület részére történő felajánlásával az itt végzett munkát anyagilag is támogathatják. A felhívásra 71 087 Ft. felajánlás történt, amit azóta az APEH az egyesület számlájára átutalt. Köszönet jár mindazoknak, akik e nemes gesztussal az egyesület eddigi tevékenységét elismerték, és a további munkák elvégzését anyagiakkal is segítették.

Fenti munkák elvégzésében nemcsak szervezetünk tagjai, hanem a község lakossága is kivette részét, több esetben segítettek környezetünk rendezettebbé tételében, amiért köszönetet érdemelnek.
A fenti pályázatok 2002. évben sikerrel jártak:

  • A Soros Alapítvány pályázatán nyert összeg fedezetet nyújtott a faluban a gyermekek részére egy játszótér kialakítására, amely a Postahivatal mögött került kialakításra. Mind a játszótéren, mind a természetvédelmi területen (őskarsztnál) fapad-asztal elkészítésére és kihelyezésére került sor.

  • A Széchenyi Terv pályázatán számítógépet nyert az egyesület, ami biztosítja munkánk hatékonyabb végzését, a folyamatban lévő falu történetéről szóló könyv írásához nyújtandó segítségadást, internet hozzáférést.

E kis honlap is része az egyesület munkájának, melyet a jövőben fejleszteni, bővíteni, kiegészíteni kívánunk. Ehhez minden felmerülő kérdést, észrevételt és javaslatot szívesen fogadunk és várunk.

Az egyesület számlájára 2003. évben az adófizetők 1 %-os felajánlásából 160.000 Ft. érkezett, amelyet ezúton is megköszönünk minden adakozónak. Ezen összeg felhasználásáról az egyesület 2004. tavaszán fog határozni.

2006. év tavaszán készült el.2004. évben a Pangea Egyesület és egyesületünk megkezdte a természetvédelmi terület rendbetételét, amely hatalmas munka volt, a tanösvény és a lépcső

2006-ban turisztikai táblák és térképek készültek és kerültek kihelyezésre az Őskarszt területére, amelyre az Ajkai Kristályvölgy Egyesület anyagi segítségével került sor. A térképeket az egyesület számítógépen készítettük el.

2007. és 2008 év a Laéder Vidékfejlesztési programra való felkészülés jegyében telt, egyesületünk tagja lett a Balatonfelvidéki Laéder Akciócsoportnak, így akalmunk lesz a programban pályázatokban való részvételre.

Úrkút története Rostási József egyesületi tag szerkesztésében 2008. őszén hatalmas munka után elkészült és kiadásra került könyv alakjában. A könyv elkészítésében az egyesület tagjai is közreműködtek.

A gyermeknapi rendezvény, a hagyománnyá vált "falu karácsonya" ünnep minden éven megszervezésre és lebonyolításra került, továbbá ugyancsak évente támogatást nyújtunk az ifjúsági kórus működéséhez. Az Úrkút története rövidítve felkerült a Wikipédia szabad lexikonjára, ugyancsak felkerült a világhálóra a falu történetével kapcsolatos képanyag, amelyet a lakosságtól gyűjtöttünk. E képanyagot folyamatosan bővítjük.
Úrkúti Önkormányzat Főoldal RetArt Design